ลงพื้นที่_๒๑๐๗๑๕.jpg

เข้าชมนิทรรศการเสมือนจริง

ร9.jpg

ภาษาไทย

Chalremrach.jpg

English

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช รัชกาลที่ ๙

ภายในอาคารเฉลิมราช ห้องนิทรรศการในหลวงรัชกาลที่ ๙ จัดแสดงเกี่ยวกับการเสด็จราชดำเนินในการ

ตรวจเยี่ยมราษฎร และการประกอบพระราชกรณียกิจ เรื่อง พระมหากรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อจังหวัดราชบุรี ในเขตจังหวัดราชบุรี โดยพระองค์เอง