เปลี่ยนเอาคิวอาร์มาใส่เว็บ.png

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน แบบเรือนไม้ทรงไทยกว้าง 17 เมตร

ยาว 23 เมตร ภายในจัดแสดงตัวหนังใหญ่ชุดเดิมที่ถูกทำขึ้นในสมัย

หลวงปู่กล่อมและคณะ ที่ได้สร้างตัวหนังไว้หลายชุดจนสามารถใช้จัด

แสดงได้ครบทั้งเรื่องรามเกียรติ์ โดยภายในจะเป็นตัวหนังบางส่วน

จำนวนเพียง 50 ตัวเท่านั้น ไม่ได้จัดแสดงครบทั้ง 313 ตัว