เปลี่ยนเอาคิวอาร์มาใส่เว็บ.png

อนุสาวรีย์หลวงปู่กล่อม

อนุสาวรีย์หลวงปู่กล่อม กว้าง 14 เมตร ยาว 14 เมตร แบบก่ออิฐถือปูนสร้างเมื่อ

พ.ศ. 2500 ชาวบ้านหรือผู้คนที่สัญจรไปมาในระหว่างวันบ้างก็มักจะบีบแตรรถ

หรือจอดรถแวะกราบไหว้ และจุดประทัดที่อนุสาวรีย์หลวงปู่กล่อมอยู่เสมอ