เปลี่ยนเอาคิวอาร์มาใส่เว็บ.png

อุโบสถ

อุโบสถ กว้าง 29 เมตร ยาว 58 เมตร สร้างเมื่อประมาณ

สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน

หลังคาไม้ทรงไทย 3 ชั้น ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา 

ระเบียงคดรอบอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูป 120 องค์